wz

POPIS MÉHO KOLEJIŠTĚ

Měřítko kolejiště:

H0 (1:87)

Epocha:

IV, V, VI

Popis nosné části kolejiště:

Kolejiště tvoří dva segmenty o rozměrech 250x120cm, 130x100cm. První z nich je vyroben z latí na něž byla připevněna deska hobry. Reliéf krajiny kolejiště je tvořen z velké části polystyrenem a z menší kartonem. Druhý segment je opět z latí, ale další postup stavby probíhá odlišně. Tvar krajiny je vytvářen kompletně za pomoci kartonových desek (z rozřezaných krabic, především dvouvrstvé) lepených přímo na rošt z latí. Nabízí se možnost přístavby dalších segmentů, která ale zatím z finančních důvodů postrádá smysl v návaznosti na pokládku kolejí, atd.

Kolejivo:

Používám kolejivo PECO CODE 100 s přestavníky též značky. Všechny koleje (kromě výhybek) jsou flexi. Pražce imitující jak dřevo, tak i beton.

Elektrické ovládání:

Vlaky jsou řízeny DCC komponenty ze start setu Roco. Výhybky zatím analogově z panelu se spínači. Osvětlení budov je řešeno stejným způsobem s vypínači.

Popis kolejiště, plánek a fotky z 3D návrhu WinTrack

Kolejiště je tvořeno jedním okruhem s nádražím a zastávkou. V nádraží bude situované i depo s točnou. Od nádraží je navíc ještě vyvedena jedna kolej zakončená na hraně segmentu pro budoucí napojení již zmiňovaných dalších částí.

U vlečky bude dřevařský průmysl.

Samozřejmě depo nesmí chybět.

Vpravo by mělo vyrůst menší město. V nádraží nechybí ani stavědla.

Powered by phpRS | Copyright © 2007 - 2015 | e-mail: matousdanielka@seznam.cz